De Kerk van God - PKG
 De Geprofeteerde Eindtijd Geopenbaard
 Ronald Weinland
De volgende artikels werden door Herbert W. Armstrong en de Wereldwijde Kerk van God geschreven. Hierin wordt de meest fundamentele kennis behandeld, die nodig is om Gods levenswijze toe te passen, en ook waarom de leerstellingen van het traditionele christendom te verwerpen zijn. U kunt deze artikels zowel downloaden als van het scherm aflezen.

Welke Dag is de Christelijke Sabbat?

 Download (PDF)

Geniet Van God's Sabbat

 Download (PDF)

De Opstanding was Niet op Zondag

 Download (PDF)

Heidense Feestdagen of God's Heilige Dagen?

 Download (PDF)

De Tien Geboden

 Download (PDF)

De betekenis van de Waterdoop

 Download (PDF)

Bestaat God?

 Download (PDF)

Wat Bedoelt U Met Bekering?

 Download (PDF)

Is het betalen van Tienden van kracht in het Nieuwe Testament

 Download (PDF)
Copyright © biblical-truth.com 2009