De Kerk van God - PKG
 De Geprofeteerde Eindtijd Geopenbaard
 Ronald Weinland

MYSTERIE DER EEUWEN

Dit boek bevat een samenvatting van Herbert W. Armstrongs ministry (dienaarschap). Het s geschreven om Gods plan op een eenvoudige en makkelijk leesbare manier uiteen te zetten, en ook als een leerboek voor het Ambassador College. Er is in de voorbije 1900 jaar geen enkel ander boek verschenen, dat de waarheid van de Bijbel zo bondig behandeld.
 Download Boek (PDF)

DE VERENIGDE STATEN EN GROOT BRITTANNIE IN DE PROFETIEEN

De sleutel die noodzakelijk is voor het begrijpen van de vele profetieen in de Bijbel is de ware identiteit van de Verenigde Staten en Groot Brittanie en haar Gemenebest. Deze twee machtige entiteiten, vormen het orgelpunt op vel profetien, vooral die prifetieen die heden in vervulling gaan. In dit boek worden deze beide naties in Bijbels verband geidentificeerd, en worden aan de hand daarvan vele profetieen diepgaand verklaard.
 Download Boek (PDF)
Copyright © biblical-truth.com 2023